top of page
PET-G
Gransa PETG

El politereftalat d'etilè, polietilentereftalat, polietilè tereftalat o PET 

és un tipus de polímer termoplàstic, que s'obté per síntesi a partir del petroli.

Les propietats físiques del PET i la seva capacitat per complir diverses especificacions tècniques han estat les raons per les quals el material hagi arribat a un desenvolupament rellevant en la producció de fibres tèxtils i en la producció d'una gran diversitat d'envasos, especialment en la producció d'ampolles, safates, fleixos i làmines. 

 

Presenta com a característiques més rellevants l'alta transparència, una alta resistència al desgast, corrosió i calor; molt bon coeficient de lliscament; bona resistència química i tèrmica, acceptable barrera a la humitat; la compatibilitat amb altres materials barrera que milloren en conjunt la qualitat barrera dels envasos i per tant permeten el seu ús en mercats específics.

És totalment reciclable. La seva superfície és envernissable. Presenta estabilitat a la intempèrie, alta resistència al plegat i baixa absorció d'humitat.

bottom of page