top of page

EXTRUSIÓ

Màquina d'extrusió

Poliestirè

ABS

Polipropilè

Average blocks

per game:

Polietilè

L'extrusió de plàstics és un procés industrial, en el qual es realitza una acció de premsat i modelat de plàstic mitjançant una màquina extrusora.

L'extrusió de plàstics ofereix una producció estable i una bona productivitat. Un cop iniciat el procés, la producció és contínua, al contrari que en d'altres tècniques cícliques com la injecció. Les plaques (planxes) o bobines resultants d'aquest procés ofereixen infinites possibilitats d'aplicacions donada la gran varietat de mides, gruixos, colors, acabats

A més, l'extrusió ens permet obtenir peces que serien complicades o molt costoses mitjançant un altre procés.

SECTORS D'APLICACIÓ

Envasos

39,9%

Construcció

19,7%

Transport

10%

Elèctric / electrònic

6,2%

Llar, Oci i Esport

4,2%

Agricultura

3,3%

Altres

16,7%
PLAQUES i BOBINES
  • Extrusió i Coextrusió

Gruixos

  • BOBINA: de 0,8mm  a 2,5mm

  • PLANXA: de 0,8mm a 6mm

Mides planxa: 

  • de 400 mm a 1.250 mm

  • Llargada s/client (procès continu)

Acabats

  • Brillant, Mate, Bicolor i Gravat

  • Protecció simple per acabat brillant o mate i ambdues cares.

  • Protecció emmotllable a posteriori

  • Homologació de qualsevol color (disposem de laboratori propi)

Planxes
Bobines
bottom of page